Peneraju Syarikat Perancangan Harta Pusaka Islam di Malaysia

RANCANG WASIAT ANDA DENGAN SYARIKAT AMANAH BERTAULIAH

Lindungi kepentingan keluarga anda menerusi pelan khas berdasarkan keperluan anda.

KETAHUI BAGAIMANA ANDA DAPAT MENJAGA KEBAJIKAN KELUARGA SETELAH KETIADAAN ANDA

Harta pusaka perlu diuruskan mengikut peruntukan Undang-undang Sivil dan Syariah. Tahukah anda bahawa :

Harta Pusaka terbeku

Apabila anda meninggal dunia, harta pusaka akan terbeku.

AMBIL MASA LAMA

Proses untuk mencairkan, mentadbir serta mengagihkan harta pusaka akan mengambil masa yang lama.

DIAGIHKAN

Harta pusaka akan diagihkan mengikut undang-undang Syariah.

NILAI BERKURANGAN

Menangguhkan pentadbiran pusaka akan menyebabkan nilai bahagian penerima akan berkurangan.

AS-SALIHIN MERUPAKAN PILIHAN YANG TEPAT UNTUK MERANCANG WASIAT ANDA

Kami berdedikasi menyediakan perkhidmatan pengurusan harta pusaka berlandaskan Syariah kepada umat Islam.

KHIDMAT BERTERUSAN

Kami adalah sebuah syarikat yang kekal kewujudannya memastikan proses pentadbiran akan dijalankan sepenuhnya sehingga pengagihan akhir dilaksanakan.

PROSES YANG EFISIEN

Kami telah membangunkan sistem pengurusan yang bersistematik dan tersusun dalam urusan pentadbiran pusaka bagi mempercepatkan peralihan pemilikan kepada benefisiari yang sah.

PROFESIONALISME

Kami adalah syarikat yang dikawal selia dan terikat di bawah peruntukan undang-undang akan memastikan bahawa harta yang sedang kami tadbir diuruskan dan diagihkan dengan baik dan amanah.

PAKAR DALAM INDUSTRI

Diterajui oleh ahli lembaga pengarah dan lembaga penasihat Syariah yang berpengalaman dan pakar dalam bidang undang-undang, Syariah dan kewangan untuk memastikan warisan anda dilindungi.

Mengapa biarkan orang lain membuat keputusan untuk mengagihkan aset anda selepas pemergian anda?

JANGAN MENGAMBIL RISIKO DALAM MEWARISKAN HARTA ANDA.

Lengkapkan borang berikut untuk khidmat rundingan Wasiat secara PERCUMA


JANGAN MENGAMBIL RISIKO DALAM MEWARISKAN ASET ANDA

SAYA INGIN MENGETAHUI LEBIH LANJUT TENTANG PENYEDIAAN WASIAT.